ΠΥΛΩΝΕΣ

 

Πυλώνες από προφίλ αλουμινίου

(εξωτερικά) και κοιλοδοκούς

εσωτερικά με πλέξι γκλάς, βινύλιο

(μουσαμάς) ή αλουμίνιο,

αυτόφωτοι ή ετερόφωτοι.

Το σχέδιο, οι διαστάσεις

και τα υλικά είναι

ανάλογα με τις ανάγκες

του πελάτη.